spanelsko.jpg

Překlady a tlumočení

do a ze Španělštiny

Jmenuji se Markéta Petrlíková (dříve Klimešová). Věnuji se španělštině, a to v různých formách již více než 20 let. Zkušenosti s tímto krásným jazykem jsem získala jednak studiem a jednak pobytem ve Španělsku, kde jsem strávila 5 let života, a dodnes jsem tam skoro víc než doma. Po návratu do České republiky jsem složila Státní jazykové zkoušky a mezinárodní zkoušky DELE a nyní se španělštině věnuji profesionálně. Španělština a problematika španělsky mluvících zemí a mentalita jejich obyvatel je mým celoživotním koníčkem a velkou láskou, zkrátka srdcová záležitost.

Při své práci využívám svých bohatých zkušeností, vzdělání, praxe i kontaktů. Zároveň kladu velký důraz na profesionalitu, kvalitu odvedené práce, spolehlivost, odbornost a flexibilitu. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi, mlčenlivost, poctivost, empatie, fair play, dodržování všech dohod a termínů.

Překlady do a ze španělštiny Markéta Petrlíková

Nabídka služeb

Nabízím Vám komplexní služby, a to jak jednorázového charakteru, tak i formou dlouhodobé spolupráce.

Zabývám se následujícími činnostmi:

  • Překlady do a ze španělštiny, obyčejné i soudní
  • Jazykové a stylistické korektury, včetně korektur rodilým mluvčím s vysokoškolským vzděláním
  • Tlumočení (konsekutivní, doprovodné, soudní) do a ze španělštiny
  • Průvodcovské služby (v ČR i ve španělsky mluvících zemích, pro českou i zahraniční klientelu)
  • Doprovodné služby (např. zajištění dopravy, ubytování, stavování, úřední a notářské ověřování listin, doručování písemností, komunikace s úřady atd.)

Jsem přesvědčena, že pokud se rozhodnete využít mých služeb, budete spokojeni, tak jako řada mých stávajících klientů

spanelskoa.jpg
Booking.com

Befit

  Markéta Petrlíková

  Horákov ev. č. 618, 664 04 Mokrá-Horákov

  IČ: 42459583

KONTAKTY

klimesovamarketa@seznam.cz

klimesova.marketa@gmail.com

+420 724 121 133

©2023 Markéta Petrlíková. Hosted on MyDreams VPS server

Search