00 420 724 121 133     00 420 728 268 485
španělská verze   česká verze        
...pomáhám Vám porozumět

Překlady a tlumočení do a ze španělštiny

Překlady a tlumočení do a ze španělštiny

Jmenuji se Markéta Klimešová. Věnuji se španělštině, a to v různých formách již téměř 20 let. Zkušenosti s tímto krásným jazykem jsem získala jednak studiem a jednak pobytem ve Španělsku, kde jsem strávila 5 let. Po návratu do České republiky jsem složila Státní jazykové zkoušky a zkoušky DELE a nyní se španělštině věnuji profesionálně. Španělština a problematika španělsky mluvících zemí je mým celoživotním koníčkem.

Při své práci využívám svých bohatých zkušeností, vzdělání, praxe i kontaktů. Zároveň kladu velký důraz na profesionalitu, kvalitu odvedené práce, spolehlivost, odbornost a flexibilitu. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi, mlčenlivost, poctivost, dodržování všech dohod a termínů.

Nabízím Vám komplexní služby, a to jak jednorázového charakteru, tak i formou dlouhodobé spolupráce.

Zabývám se následujícími činnostmi:

překlady do a ze španělštiny
jazykové a stylistické korektury
tlumočení (konsekutivní, doprovodné) do a ze španělštiny
průvodcovské služby (v ČR i ve španělsky mluvících zemích, pro českou i zahraniční klientelu)
doprovodné služby (např. zajištění dopravy, ubytování, stavování, úřední a notářské ověřování listin, doručování písemností, komunikace s úřady...)

Jsem přesvědčena, že pokud se rozhodnete využít mých služeb, budete spokojeni, tak jako řada mých stávajících klientů.