spanelsko.jpg

Překlady a tlumočení

do a ze Španělštiny

Jmenuji se Markéta Petrlíková (dříve Klimešová). Věnuji se španělštině, a to v různých formách již více než 20 let. Zkušenosti s tímto krásným jazykem jsem získala jednak studiem a jednak pobytem ve Španělsku, kde jsem strávila 5 let života, a dodnes jsem tam skoro víc než doma. Po návratu do České republiky jsem složila Státní jazykové zkoušky a mezinárodní zkoušky DELE a nyní se španělštině věnuji profesionálně. Španělština a problematika španělsky mluvících zemí a mentalita jejich obyvatel je mým celoživotním koníčkem a velkou láskou, zkrátka srdcová záležitost.

Při své práci využívám svých bohatých zkušeností, vzdělání, praxe i kontaktů. Zároveň kladu velký důraz na profesionalitu, kvalitu odvedené práce, spolehlivost, odbornost a flexibilitu. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi, mlčenlivost, poctivost, empatie, fair play, dodržování všech dohod a termínů.

Překlady do a ze španělštiny Markéta Petrlíková

Nabídka služeb

Nabízím Vám komplexní služby, a to jak jednorázového charakteru, tak i formou dlouhodobé spolupráce.

Zabývám se následujícími činnostmi:

  • Překlady do a ze španělštiny, obyčejné i soudní
  • Jazykové a stylistické korektury, včetně korektur rodilým mluvčím s vysokoškolským vzděláním
  • Tlumočení (konsekutivní, doprovodné, soudní) do a ze španělštiny
  • Průvodcovské služby (v ČR i ve španělsky mluvících zemích, pro českou i zahraniční klientelu)
  • Doprovodné služby (např. zajištění dopravy, ubytování, stavování, úřední a notářské ověřování listin, doručování písemností, komunikace s úřady atd.)

Jsem přesvědčena, že pokud se rozhodnete využít mých služeb, budete spokojeni, tak jako řada mých stávajících klientů

spanelskoa.jpg

Befit

  Markéta Petrlíková

  Horákov ev. č. 618, 664 04 Mokrá-Horákov

  IČ: 42459583

KONTAKTY

  klimesovaMarketa@seznam.cz

  klimesova.marketa@gmail.com

  +420 724 121 133

©2020 Markéta Petrlíková. Hosted on MyDreams VPS server

Search