00 420 724 121 133     00 420 728 268 485
španělská verze   česká verze        
...pomáhám Vám porozumět

Tlumočení do a ze španělštiny

Překlady a tlumočení do a ze španělštiny

Věnuji se doprovodnému (konsekutivnímu) tlumočení do a ze španělského jazyka.

Tlumočím různá obchodní jednání, prezentace, setkání komerčního i osobního charakteru atd.

Tlumočení lze zkombinovat i s průvodcovskými službami, které také nabízím (např.: zajistím kulturní program, návštěvu historických památek nebo výlet pro Vaši zahraniční návštěvu apod., vše s odborným výkladem ve španělském jazyce).

Ceny uvedené v ceníku mají pouze orientační charakter, záleží na délce tlumočení, na místě kde bude probíhat atd. Při tlumočení v zahraničí a při nestandardních požadavcích cena dohodou.

Příjem objednávek: e-mailem, poštou, faxem nebo osobně (viz kontakty).