00 420 724 121 133     00 420 728 268 485
španělská verze   česká verze        
...pomáhám Vám porozumět

Průvodcovské služby

Překlady a tlumočení do a ze španělštiny

Dalším oborem mé působnosti je cestovní ruch. I zde vám mohu nabídnout své služby. Provádím po České republice i ve španělsky mluvících zemích.

Absolvovala jsem několik kurzů, týkajících se tohoto oboru a stále se v něm intenzivně vzdělávám. V této činnosti mám bohaté zkušenosti, jak z provádění po českých městech, tak z různých cest do zahraničí. Průvodcovské služby poskytuji již mnoho let, a to soukromě i ve spolupráci s různými cestovními kancelářemi (např. CK Čedok Slovakia, CK Mayer & Crocus Praha, CK Čebus Brno) nebo pro Turistické a informační centrum města Brna (TIC Brno).

Průvodcovské služby lze zkombinovat i s tlumočením, kterému se též věnuji (např.: zajistím kulturní program, návštěvu historických památek nebo výlet pro Vaši zahraniční návštěvu apod., vše s odborným výkladem ve španělském jazyce).

Cena uvedená v ceníku je pouze orientační. Záleží na počtu osob ve skupině, na rozsahu služeb a na konkrétním zadání.

Příjem objednávek: e-mailem, poštou, faxem nebo osobně (viz kontakty).