00 420 724 121 133     00 420 728 268 485
španělská verze   česká verze        
...pomáhám Vám porozumět

Překlady do a ze španělštiny

Překlady a tlumočení do a ze španělštiny

Provádím obousměrné překlady, jak z českého jazyka do španělštiny, tak ze španělského jazyka do češtiny.

Překládám obchodní texty, technickou dokumentaci, korespondenci, různé typy prezentací a jiné texty.

Nabízím také možnost provést jazykovou a stylistickou korekturu textu rodilým mluvčím, a to v obou jazycích. Spolupracuji s několika rodilými mluvčími (španělština) s vysokoškolským vzděláním, kteří provádějí jazykové a stylistické korektury mých překladů. Dále spolupracuji s českými vysokoškolsky vzdělanými korektory, kteří provádějí stylistické a jazykové korektury textů na profesionální úrovni.

Ve spolupráci s kolegy v oboru zajišťuji i soudně ověřené překlady.

Vyhotovené překlady mohu dle Vašich instrukcí dále zpracovat (např.: zajistit notářské ověření, předat nebo poslat příslušným úřadům, poslat na Vámi zadanou adresu apod.).

Cena uvedená v ceníku je orientační, u odborných a expresních textů je třeba počítat s příplatkem. Při speciálních požadavcích, objednávkách většího rozsahu apod. cena dohodou.

Cena se rozumí za 1 NS (normostranu), což je 1.800 znaků včetně mezer. Minimální objednávka je 1 NS (normostrana).

Příjem objednávek: e-mailem, poštou, faxem nebo osobně (viz kontakty).